miércoles, 30 de junio de 2021

Jugamos con la lengua castellana.

 Los posesivos.

Las palabras terminadas en -z y -d

Los dos puntos

Las palabras a y ha

El sonido r

Repaso 1

Xogamos coas matemáticas.

Repasa as taboas de multiplicar. Repasa as táboas de multiplicar 1. Repaso 2

Multiplicacións.

 Operacións.

Divisións e multiplicacións. Multiplicaciones y divisiones 2

Reloxo dixital. Reloxo de agullas

Fraccións

Problemas.

Repaso. Repaso 2. Repaso 3. Repaso 4

Xogamos coas Ciencias Sociais.

 Relevo e paisaxe.

Sectores económicos. Produtor consumidor. Sector primario. Repaso traballos.

O sistema solar1. O sistema solar 2. O sistema solar 3 Sistema solar4

O paso do tempo 1 Paso do temo 2

Xogamos coas ciencias da natureza

O corpo humano

 Función de nutrición.

A función de relación.

A función de reprodución

As plantas.

As flores.

O ciclo da auga

Os materiais. Os materiais 2. Mesturas. Repaso 

Fontes de enerxía. A enerxía

Xogamos coas palabras

Varias actividades interactivas para repasar algún dos contidos traballados.

Palabras mp e mb.

Xénero e número dos substantivos.

Adxectivo.

Artigos e contraccións.

Os demostrativos.

Verbos. Verbos 1. Verbo 2. Verbos 3

Palabras polisémicas.

Os pronomes. Os pronomes 2

Uso do r e rr.

Sinónimos e antónimos

Campos semánticos

Familia de palabras.

Uso da c/z/qu

Palabras con v

Repaso 1 Repaso 2 Repaso 3

Escribimos poema